top of page
Advocaat Wim De Mulder

MEESTER WIM DE MULDER IN GENT: UW RAADSMAN VOOR PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Een rechtsdomein over relaties tussen mensen onderling

Het personen- en familierecht heeft te maken met relaties tussen mensen. Met hoe die tussen de betrokkenen georganiseerd worden, met wat ieders rechten en plichten in een samenlevingsverband of verder verwantschap precies zijn. Het zijn erg persoonlijke aangelegenheden die onderhevig zijn aan wijzigingen, aanpassingen en die een verregaande invloed kunnen hebben op iemands feitelijke en materiële situatie.


Af en toe kunnen relaties of andere ingrijpende gebeurtenissen in het leven ook aanleiding geven tot disputen die dan beslecht worden in de rechtbank. Voor dergelijke familierechtelijke geschillen is het raadzaam om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in de materie.

Personen- en familierecht
Anchor 1

Expert in personen- en familierecht

Als advocaat gespecialiseerd in personen- en familierecht staat meester Wim De Mulder reeds tientallen jaren voor de belangen van zijn cliënten in zijn expertisedomeinen. Hij is sinds 1987 ingeschreven aan de balie in Gent en heeft al tal van familiezaken gepleit.


Hij beschikt dus over een ruime expertise én een zeer grote luisterbereidheid. Net dat zijn de kwaliteiten van een goede advocaat om zijn cliënten bij te staan op het gebied van de volgende familiale kwesties:

Advocaat Wim De Mulder
 • Echtelijke moeilijkheden

 • Echtscheiding

 • Relatiebreuk na samenwoning (zowel wettelijk als feitelijk)

 • Onderhoudsgeld

 • Kinderrechten

 • Verblijfsregeling

 • Contactregeling

 • Voogdijschap

 • Afstammingsrecht

 • Adoptie

 • Erfopvolging

 • Internationaal privaatrecht i.v.m. familierecht

Anchor 2
Advocaat Wim De Mulder

ZIT U IN EEN ECHTSCHEIDING OF EEN RELATIEBREUK DIE MOEIZAAM VERLOOPT? HEBT U NOOD AAN JURIDISCHE HULP EN BIJSTAND? AARZEL NIET OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN OP HET KANTOOR VAN ADVOCAAT WIM DE MULDER, ADVOCAAT AAN DE GENTSE BALIE.

bottom of page