top of page
Advocaat Wim De Mulder

BIJSTAND EN ADVIES INZAKE FAMILIAAL VERMOGENSRECHT & VEREFFENING VERDELING DOOR MEESTER WIM DE MULDER IN GENT

Een uitgebreid rechtsdomein

Familiaal vermogensrecht is een heel uitgebreid rechtsdomein.

 

De focus ligt doorgaans op het bepalen van de gerechtigheden van een individu in een onverdeeldheid ontstaan na overlijden of na echtscheiding of na relatiebreuk bij samenwoners. Dit is de eigenlijke vereffening-verdeling.

 

Daarnaast zijn er alle mogelijke problematieken toegespitst op testamenten, schenkingen, huwelijkscontracten, bedingen van aanwas, enz.

Familiaal vermogensrecht
Anchor 1

37 jaar ervaring in familiaal vermogensrecht en vereffening verdeling

Advocaat Wim De Mulder heeft een jarenlange expertise in de rechtsgeldige en correcte afhandeling van familiale vermogenskwesties. Hij geeft raad en begeleidt zijn cliënten bij vereffening en verdeling van nalatenschappen, van huwgemeenschappen na echtscheiding, van onverdeeldheden na beëindiging van wettelijke of feitelijke samenleving.

 

Hij komt ook in persona tussenbeide in alle disputen welke op één of andere wijze verband houden met een familievermogen dat werd opgebouwd.

Zoals in geschillen over de bestuursregeling van dat vermogen of vorderingen over te nemen bewarende maatregelen over vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld bij echtscheidingsprocedures of bij het openvallen van een nalatenschap.

 

Ook het voeren van nationale en internationale bankonderzoeken en het opsporen van activa in deze context vallen binnen zijn werkingsgebied.

Advocaat Wim De Mulder

Erfrecht, testamenten, schenkingen en huwelijkscontracten

 • Vereffening en verdeling (zowel gerechtelijk als minnelijk) van nalatenschappen

 • Erfrecht

 • Testamenten

 • Schenkingen

 • Successieplanning

 • Huwelijksvermogensrecht

 • Huwelijkscontracten

 • Samenwoningsovereenkomsten

 • Vereffening en verdeling (zowel gerechtelijk als minnelijk) na echtscheiding en na samenwonen (wettelijk of feitelijk)

 • Nationale en internationale bankonderzoeken

 • Vereffening - verdeling van vermogens in internationale context

Anchor 2
Advocaat Wim De Mulder

ZOEKT U EEN ADVOCAAT VOOR BESLECHTING GESCHIL OF BEMIDDELING OVER EEN ERFENIS, EEN TESTAMENT, EEN SCHENKING OF EEN VEREFFENING VERDELING? MAAK DAN EEN AFSPRAAK MET MEESTER WIM DE MULDER IN GENT.

bottom of page