top of page
Advocaat Wim De Mulder

BIJSTAND EN ADVIES INZAKE FAMILIAAL VERMOGENSRECHT DOOR MEESTER WIM DE MULDER IN GENT

Een uitgebreid rechtsdomein

Familiaal vermogensrecht is een heel uitgebreid rechtsdomein. Het voorwerp is een vermogen van welke aard dan ook; de actoren zijn familie-, gezinsleden en partners in verschillende constellaties, samenwonend of echtgenoten.

Familieaangelegenheden kunnen ook erg complex zijn. Denk onder meer aan nieuw samengestelde gezinnen of situaties waarbij er geen rechtstreekse erfgenamen zijn.

Een juridisch expert is in deze dan ook geen overbodige luxe.

Familiaal vermogensrecht
Anchor 1

36 jaar ervaring in familiaal vermogensrecht

Advocaat Wim De Mulder heeft een jarenlange expertise in de rechtsgeldige en correcte afhandeling van familiale vermogenskwesties. Hij geeft raad en begeleidt zijn cliënten bij vereffening en verdeling van nalatenschappen, van huwgemeenschappen na echtscheiding, van onverdeeldheden na beëindiging van wettelijke of feitelijke samenleving.

 

Hij komt ook in persona tussenbeide in alle disputen welke op één of andere wijze verband houden met een familievermogen dat werd opgebouwd.

Zoals in geschillen over de bestuursregeling van dat vermogen of vorderingen over te nemen bewarende maatregelen over vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld bij echtscheidingsprocedures of bij het openvallen van een nalatenschap.

 

Ook het voeren van nationale en internationale bankonderzoeken en het opsporen van activa in deze context vallen binnen zijn werkingsgebied.

Advocaat Wim De Mulder

Familiaal vermogensrecht

 • Vereffening en verdeling (zowel gerechtelijk als minnelijk) van nalatenschappen

 • Erfrecht

 • Testamenten

 • Schenkingen

 • Successieplanning

 • Huwelijksvermogensrecht

 • Huwelijkscontracten

 • Samenwoningsovereenkomsten

 • Vereffening en verdeling (zowel gerechtelijk als minnelijk) na echtscheiding en na samenwonen (wettelijk of feitelijk)

 • Nationale en internationale bankonderzoeken

 • Vereffening - verdeling van vermogens in internationale context

Anchor 2
Advocaat Wim De Mulder

ZOEKT U EEN ADVOCAAT VOOR BEMIDDELING OVER EEN SCHENKING, EEN TESTAMENT OF EEN HUWELIJKSCONTRACT? MAAK DAN EEN AFSPRAAK MET MEESTER WIM DE MULDER IN GENT.

bottom of page