top of page
Advocaat Wim De Mulder in Gent

ADVOCAAT WIM DE MULDER GESPECIALISEERD IN ERFRECHT, SCHENKINGEN, TESTAMENTEN EN  VEREFFENING EN VERDELING NA OVERLIJDEN, NA ECHTSCHEIDING OF NA RELATIEBREUK BIJ SAMENWONERS

Over advocaat Wim De Mulder

Meester Wim De Mulder behaalde in juni 1985 met de grootste onderscheiding zijn diploma van licentiaat in de rechten aan Universiteit Gent. Vanaf augustus 1986 werd hij eerst voltijds en daarna deeltijds praktijkassistent van professor Johan Gerlo, professor familierecht en huwelijksvermogensrecht. Die academische activiteiten werden gecombineerd met de uitbouw van een professionele loopbaan aan de balie van Gent waar hij sinds 1 januari 1987 ingeschreven is.


Vanaf het prille begin heeft meester Wim De Mulder zich als advocaat toegelegd op familiaal vermogensrecht en familierecht. Hij is lid van de IAML (International Academy of Matrimonial Lawyers), een wereldwijde organisatie van advocaten gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht en familierecht. In die organisatie vertegenwoordigt hij als enige advocaat het Nederlandstalig landsgedeelte. Dit lidmaatschap levert hem een waardevol en hoogstaand netwerk van internationale correspondenten op.

Advocatenkantoor Wim de Mulder te Gent gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht en personen- en familierecht
Anchor 1

Ruim drie decennia tot uw dienst​

Meester De Mulder heeft intussen 37 jaar praktijkervaring als advocaat in familiaal vermogensrecht (erfrecht, schenkingen, testamenten,
huwelijkscontracten, samenwoningscontracten en vereffening en verdeling
van een nalatenschap of van een patrimonium na echtscheiding of relatiebreuk bij samenwoners). Zijn tussenkomst heeft betrekking op alle deelaspecten van deze rechtsdisciplines. Hij is uw adviseur en treedt ook op als de verdediger van uw belangen bij de meest uiteenlopende familiale vermogenskwesties. Zo spitsen zijn beroepsactiviteiten zich toe op de afhandeling van nalatenschappen, van onverdeeldheden na echtscheiding of na relatiebreuk en onderhoudskwesties bij echtscheidingen of de beëindiging van samenwoning. In die context behoren, indien nodig, ook de opsporing van activa en binnen- en buitenlandse bankonderzoeken.


Op de volgende pagina’s leest u in welke materies precies meester
Wim De Mulder uw raadsman kan zijn.

Advocaat Wim De Mulder

Familiaal vermogensrecht

Personen- en familierecht

Anchor 2

Persoonlijke aanpak verzekerd

U kunt steeds een beroep doen op mr. Wim De Mulder als u verwikkeld bent in een geschil, bij de vereffening of verdeling van een vermogen na een overlijden, echtscheiding of relatiebreuk, maar u kunt dus ook bij hem terecht voor het inwinnen van adviezen om dergelijke geschillen te voorkomen.

Voor advocaat De Mulder is elke cliënt en elke zaak uniek. Daarbij komt dat het niet zelden over delicate aangelegenheden gaat. Luisteren beschouwt hij als een zeer belangrijk onderdeel van zijn functie. Iedere cliënt kan rekenen op zijn volle persoonlijke aandacht.

Wordt hij bij de behandeling van een zaak geconfronteerd met aspecten die niet behoren tot de gebruikelijk door hem behandelde materies, zal hij daarvoor samenwerken met een confrater die hierin wel gespecialiseerd is.

Die samenwerking geeft u de beste garantie op de succesvolle afhandeling van uw zaak.

Advocaat Wim De Mulder

NEEM CONTACT OP MET MEESTER WIM DE MULDER VOOR EEN PERSOONLIJKE AFSPRAAK.

bottom of page